Lähetystyö on ilosanoman viemistä lähelle ja kauas

Suomen helluntaiherätys on pyrkinyt alusta asti panostamaan pelastussanoman levittämiseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Lähetystyö nähdään Jeesuksen seurakunnalleen antamaksi tehtäväksi. 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-2

Tämä niin sanottu lähetyskäsky on yksi helluntailiikkeen tärkeimmistä opeista. Kristus lupasi olla omiensa kanssa ja antaa Pyhän Hengen voiman, jotta seurakunta voisi viedä evankeliumin kaikille luoduille. Lähetystehtävä alkaa omasta perhepiiristä ja ulottuu maailman ääriin asti. Tehtävä koskee jokaista kristittyä. Kuten protestantit yleensäkin myös helluntailaiset uskovat, että kaikki kristityt ovat samassa suhteessa Jumalaan. He kaikki ovat vastuussa lähimmäistensä hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista sekä oikeutettuja välittämään syntisille Jumalan armoa. Jokainen on saanut kutsumuksen palvella Jumalaa ja lähimmäisiään, joten jokainen pyhitetyn kristityn työ - tapahtuipa se sitten kirkossa, koulussa, liike-elämässä tai rakennustyömaalla - on yhtä arvokasta Jumalalle. Uskova ihminen voi siis tehdä lähetystyötä siellä missä liikkuukin omien lahjojensa ja persoonansa kautta.

Ulkomailla tapahtuvalla lähetystyöllä on kuitenkin ollut helluntailiikkeessä aina tärkeä asema. Kansainvälisesti Suomen helluntailaiset tunnetaan laajamittaisesta lähetys- ja kehitysyhteistyöstä. On laskettu, että noin joka sadas helluntailainen on pidempiaikaisessa lähetystyössä, ja huomattavasti useampi käy lyhytaikaisissa aktioissa. Virallisia lähetys- ja kehitysyhteistyön kanavia ovat helluntaiherätyksen yhteisiin rekisteröityneisiin HYRY-yhdistyksiin kuuluvat lähetysjärjestöt. Lisäksi paikallisseurakunnat järjestävät omia tilaisuuksia ja lähetysmatkoja Suomeen ja ulkomaille. Lähetys- ja evankelioimistyössä nähdään tärkeäksi verkostoituminen myös muiden kristillisten seurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.