toimikunta pohtii ajankohtaisia eettisiä asioita

Helluntaiherätyksellä on eettis-opillinen toimikunta, joka valmistelee eettisiä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.

Helluntaiherätys tekee eettisiä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin aina, kun se nähdään tarpeelliseksi. Kannanotot valmistelee Helluntaikirkon eettis-opillinen toimikunta ja hyväksyy Helluntaikirkon hallitus.

Tähän mennessä on valmistunut lausunto Helluntailiikkeen Israel-teologiaa koskevista näkemyksistä. Lausunnon löydät täältä

Parhaillaan työn alla on lausunto naisen asemasta palvelutehtävissä helluntaiherätyksessä.