Tutkintotavoitteista koulutusta ja monipuolista kurssitarjontaa

Keskeisin helluntaiherätyksen toimija koulutuksen saralla on Keuruulla sijaitseva koulutus- ja konferenssikeskus Iso Kirja. Ison Kirjan kansanopisto tarjoaa opintoja lyhytkursseista tutkintotavoitteisiin koulutusohjelmiin

 (Kuvateksti: Iso Kirja -opistossa oppituntia pitämässä Tommi Lenho.)

Tutkintotavoitteisissa kansanopisto-opinnoissa voi suuntautua seurakuntatyöhön, lähetystyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön,

pastoraalityöhön tai diakonia- ja kehitysyhteistyöhön. Iso Kirja -opisto on tehnyt yhteistyötä myös Iso-Britanniassa sijaitsevan Walesin yliopiston kanssa, mikä on mahdollistanut korkeakoulutasoisten tutkintojen suorittamisen.

Helluntaiherätyksen yhteiset rekisteröidyt HYRY-yhteisöt tarjoavat myös koulutusta joko yksin tai yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida International järjestää muiden muassa intensiivisiä Kairos-lähetyskursseja, lyhytaikaiseen lähetystyöhön perehdyttäviä TAE-kursseja ja Israel- ja juutalaistyöhön keskittyviä Davar-kursseja. Kairos-kursseja järjestetään Ison Kirjan lisäksi myös seurakunnissa.

Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö KAN ry pitää koulutuksia päihderiippuvaisen ihmisen kohtaamisesta ja hoitoon ohjaamisesta. Hyvä sanoma ry on erikoistunut seurakuntien kouluttamiseen evankeliointi- ja diakoniatyön alueilla. Lisäksi helluntaiseurakuntien työntekijöiden edunvalvontajärjestö HELP ry järjestää yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa työntekijöille tarkoitettuja Pastoripolkuja sekä seurakunnille ja liikkeen yhdistyksille suunnattuja työhyvinvointikorttikoulutuksia. Koulutuksessa käsitellään työhyvinvoinnin näkökulmia kuten työyhteisön toimivuutta ja johtamista, ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä sekä terveyteen ja työkykyyn liittyviä tekijöitä.