Työtä lähiyhteisöjen ja seurakuntien hyväksi 

Ulospäin suuntautunut työ ja evankeliumin esillä pitäminen paikallisseurakuntien toiminnassa on yksi Suomen helluntaiseurakuntien tunnuspiirteistä. Perinteisesti helluntailaiset ovat tunnettuja telttakokouksistaan ja muista evankelioimistilaisuuksistaan. Tavat viestiä ilosanomaa ja auttaa lähiyhteisöissä apua tarvitsevia ovat kuitenkin vuosien saatossa muuttuneet.

Evankelista Marko Selkomaa  julistaa Kouvolassa.

Helluntaiherätyksessä halutaan panostaa erityisesti tulevaan sukupolveen. Liikkeessä painotetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan työn arvoa ja pyritään suuntaamaan voimavaroja lapsi- ja nuorisotyöhön paikallisseurakunnissa ja kansallisesti. Mitä useampi lapsi ja nuori saa kuulla rakastavasta Jumalasta ja rakentaa henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen, sitä useamman nuoren elämä voidaan pelastaa joutumasta kielteisten virtojen vietäviksi.

Myös kasvavan senioriväestön huomioiminen nähdään tärkeäksi. On koko lailla selvää, että yhteiskunnan voimavarat eivät riitä kaikkiin vanhusväestön tarpeisiin. Siksi helluntaiherätyksessä pyritään valmistautumaan sen mahdollistamiseen, että jokaisella liikkeen vaikutuspiirissä olevalla ikäihmisellä olisi arvokas vanhuus.

Kotimaantyön uusia painotuksia

Helluntailiikkeessä pyritään löytämään jatkuvasti uusia tapoja tuoda Kristuksen rakkautta näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan keskellä. Esimerkiksi medialähetysjärjestö Avainmedia on halunnut vastata haasteeseen sähköisen median kasvavasta merkityksestä. Se on kehittänyt useita internetpalveluja kuten netti-tv:n (UskoTV) ja Netmission-portaalin, josta voi muun muassa seurata jumalanpalveluksia suorana lähetyksenä.

Viimeisten vuosien aikana helluntailiikkeessä on virinnyt uudenlainen näky myös diakoniatyön laajentamisesta. Vuoden 2013 Talvipäivillä käynnistettiin maanlaajuinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on panostaa entistä enemmän lähiyhteisöihin vaikuttamiseen auttamistyön kautta. Hanketta koordinoi Hyvä Sanoma ry, joka on järjestänyt aikaisemminkin useita diakoniatyön kampanjoja ja hankkeita. Hyvä Sanoma ry:n muita työn painopisteitä ovat evankelistojen ja veteraanityöntekijöiden tukeminen ja erityistyömuodot kuten koulupalvelu, Jippii-lapsityö, vankilatyö, vammaispalvelu, nettipastoripalvelu ja materiaalipalvelu Aikamedian kautta. Lisäksi Kristillinen alkoholi- ja narkomaanityö KAN ry työskentelee päihdeongelmaisten kuntoutuksessa ja Suomen helluntaikuurojen lähetys ry kuurojen parissa.

Myös helluntailiikkeen sisäisestä hyvinvoinnista halutaan huolehtia entistä enemmän. Helluntaiseurakuntien työntekijöiden edunvalvontajärjestö HELP ry sekä työntekijöiden virkistys- ja lomanviettopaikka Evankelistakoti ry keskittyvät erityisesti palkattujen työntekijöiden tukemiseen. Uusimpana satsauksena helluntailaisten hyvinvointiin on Iso Kirja -opistossa vuonna 2012 aloitettu työhyvinvointikorttikoulutus.