Pyrkimys kristittyjen yhteyteen paikallisesti ja kansallisesti

Suomen helluntaiherätys toimi ensimmäisinä vuosikymmeninään hyvinkin erillään muista kristillisistä kirkoista. Viimeisinä vuosikymmeninä kristittyjen yhteyden merkitys ja sen vaaliminen on kuitenkin nähty yhä tärkeämmäksi.

Seurakunnissa pyritään rukoilemaan Jeesuksen tavoin, että opetuslapset "olisivat yhtä". Tämä yhteys on uudestisyntyneitten Jeesuksen seuraajien yhteyttä. Se ylittää yhteiskunnalliset, rodulliset, kielelliset, uskontokunnalliset ja muut inhimilliset rajat.

Helluntaiherätys pyrkii toteuttamaan myös omien seurakuntiensa sisällä Jeesuksen käskyä: "Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh. 13:34-35).

Useilla paikkakunnilla tehdään yhteistyötä muiden kristillisten seurakuntien kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Tämän lisäksi Suomen helluntaiherätys on Suomen Vapaakristillisen Neuvoston (SVKN), Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) yhteydessä.

Suomen Vapaakristillinen Neuvosto SVKN ry on niiden Suomessa toimivien vapaiden uskonyhteisöjen yhteistyöelin, joissa seurakunnan jäsenyys perustuu uskon tunnustamiseen. Neuvoston tarkoituksena on edistää jäsenyhteisöjen toimintaa ja yhteisymmärrystä sekä toimia niiden edunvalvojana. Jäseninä neuvostossa ovat Suomen Helluntaikirkon lisäksi Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Metodistikirkko, Suomen Pelastusarmeija ja Suomen Vapaakirkko.

Suomen Evankelinen Allianssi ry (SEA) on evankelisen kristillisyyden pohjalta toimiva yhteysverkosto. Sen tavoitteena on rakentaa yhteistyötä, joka tukee Raamatun mukaisen kristillisyyden näkymistä yhteiskunnasta sekä edistää kristittyjen yhteyttä ja evankelioimis- ja lähetysnäyn voimistumista. SEA:n jäseneksi voi liittyä niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin. Suomen Helluntaikirkko on mukana SEA:ssa yhteisöjäsenenä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena edistää hajallaan elävän kristikunnan yhteyttä. Suomen Helluntaikirkko on neuvostossa niin sanottuna tarkkailijajäsenenä.

Linkit

  • SVKN (Suomen vapaakristillinen neuvosto)
  • SEA (Suomen Evankelinen Allianssi)
  • SEN (Suoimen Ekumeeninen Neuvosto)