Suomen helluntaiherätys on osa kasvavaa maailmanlaajuista liikettä

Helluntaiherätys on kansainvälisessä mittakaavassa kasvavin protestanttinen liike. Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8,5 miljoonaa, kun taas vuonna 2011 heitä oli jo 280 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan karismaatikkoja oli samana vuonna 584 miljoonaa eli 26,7% kaikista kristityistä.

Suomen helluntailiike on kansallisesti täysin itsenäinen, mutta sillä on läheiset yhteydet kansainvälisiin helluntaiyhteisöihin. Se tekee laajamittaista työtä maailmalla myös lähetysjärjestöjensä Fida Internationalin, Avainmedian ja Elämä ja valo -romanijärjestön kautta.

Useissa kansainvälisissä helluntaiyhteisöissä on suomalaisia edustajia. Suurin näistä on Pentecostal World Fellowship (PWF), joka edustaa noin 57:ää miljoonaa helluntailaista. PWF:llä on kolme alajaostoa: teologinen komissio, uskonnonvapauden komissio ja lähetyskomissio. Viimeksi mainitun puheenjohtajana toimii suomalainen, Fida Internationalin emeritusjohtaja, Arto Hämäläinen. Hämäläinen toimii lisäksi PWF:n kansainvälisessä neuvonantajistossa.
Merkittävin edustus Suomen helluntaiherätyksellä on Euroopan helluntaiyhteisö PEF:ssä (Pentecostal European Fellowship), jossa on jäsenenä 54 kansallista helluntaikirkkoa tai liikettä. Arto Hämäläinen toimii PEF:n puheenjohtajana ja Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen sihteerinä. PEF:n lähetysjaoston koordinaattori on niin ikään suomalainen Veera Hug. Hän toimii lisäksi nuorisojaoston sihteerinä. Teologisen jaoston johtokunnassa on Iso Kirja -koulutuskeskuksen rehtori Pasi Parkkila ja lehdistöjaoston koordinaattorina Anssi Tiittanen kustannustalo Aikamediasta. Näiden jaostojen lisäksi PEF:llä on oma jaostonsa naisille sekä muotoutumisvaiheessa olevat lasten ja sosiaalisen työn jaostot.

Tärkeä Suomen helluntailiikkeen yhteistyötaho on myös Assemblies of God -maailmanyhteisö WAGF, joka edustaa noin 65 miljoonaa kristittyä. Suomen Helluntaikirkon edustaja Arto Hämäläinen kuuluu WAGF:n toimeenpanevaan komiteaan ja lähetyskomissioon.

Lisäksi Suomella on edustajansa Empowered21-liikkeen Euroopan kabinetissa, jonka tarkoituksena on edistää Pyhällä Hengellä täyttymistä ja armolahjojen käyttöä yli kirkkokuntarajojen. Suomen helluntailiike tekee yhteistyötä myös Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kanssa, joiden kautta se saa tietoa järjestöjen kansainvälisistä verkostoista.

Linkit

  • PEF  (Pentacostal European Fellowship)
  • PWF  (Pentacostal World Fellowship)
  • WAGF (World Assemblies of God Fellowship)